กำหนดการสัมมนา

งานสัมมนาชั้นนำในเอเซียเกียวกับระบบสาธารณูปโภคกับยุคดิจิตอลและการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

งาน Asian Utility Week มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 ท่าน  และผู้นำอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค มาพบปะเจรจาการค้า สร้างเครือข่าย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมอัพเดทเทคโนโลยี นวัตกรรม

โปรแกรมของงานจะเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือ Customer Centricity, Expanding Intelligent Networks, Developing Analytic Platforms

ตลอดทั้ง 2 วันของงานสัมมนา เราได้แบ่งหัวข้อเป็น 8 หัวข้อย่อย ได้แก่

วันที่ 1: 24 พฤษภาคม 2017 - Building the Operating System

 • Track 1: Mobile Field Operations: Mobility Integration & FSM Strategies
 • Track 2: Smart Grid & Digital Meters: Smart Meters & Metering Services
 • Track 3: [PREMIUM TRACK]: Digital Utility Transformation - Tech Leader
 • Track 4: Large Energy Users: DER Integration & Microgrids

วันที่ 2: 25 พฤษภาคม 2017- Creating More Customer Value

 • Track 1: Mobile Field Operations: Leveraging Field Data from GIS and UAS
 • Track 2: Smart Grid & Digital Meters: Internet of Things & the Connected World
 • Track 3: [PREMIUM TRACK]: Large Energy Users: Change Leaders
 • Track 4: Digital Utility Transformation: Digital Customer Engagement

ในปีนี้เราได้เพิ่มหัวข้อสัมมนาใหม่มา 3 หัวข้อ คือ

 • Initiate! Startups – 30 exciting smart energy and smart water startups
 • The Innovation Zone – R&D insights from the region’s top energy and water technology researchers
 • The Technical Zone – New product insights from the world’s leading technology vendors

ตลอดทั้ง 2 วันของงานสัมมนา มี Focus Group ถึง 4 กลุ่ม ได้แก่

 • Focus Group 1: Utility Cloud Technology
 • Focus Group 2: FSM & Mobility Transformation
 • Focus Group 3: Energy Services & Big Energy Users
 • Focus Group 4: IoT Networks & Rollout Strategies

ดูตารางงานสัมมนา

ติดต่อและสอบถามรายละเดียดเพิ่มเติม

     

Agenda & Speaking Opportunities:

Roderic McLauchlan
Phone: +65 6590 3970
Email: infoasia@clarionevents.com

Sponsorship Opportunities:
Metering, T&D & IoT/Communication Networks

Steve Willis
Phone: +65 6590 3970
Email: sponsor@clarionevents.com

Sponsorship Opportunities:
Big Data, Analytics and Customer Service/Billing and CRM

Asset Management, Demand Response

Kelly Lim
Phone: +65 6590 3970
Email: sponsor@clarionevents.com

Sponsorship Opportunities:
FSM/Mobility, GIS and Energy Services/ESCO

And Delegate Tickets:

Cizlie Sunto
Phone: +65 6590 3970
Email: infoasia@clarionevents.com

Media, Press & Association Opportunities:

Khairunnisa Abd-llah
Phone: +65 6590 3970
Email: infoasia@clarionevents.com